wtorek, 13 kwietnia 2010

Sł. Boża Anna Jenke


"Nie wolno być miernotą, tylko mocnym człowiekiem. Do nieba miernoty się nie dostaną. Do nieba idą tylko bohaterowie"

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/jenke.ppt

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/anna_jenke/zdjecia.htm