sobota, 24 kwietnia 2010

Sł. Boża Anna Jenke


"Charakter jest to silna, mocna i nierozerwalna wola w kierunku dobra, piękna, prawdy, ofiary i miłości".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/jenke.ppt

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/anna_jenke/art_mi1.htm