piątek, 16 kwietnia 2010

Sługa Boża Siostra Klara Fietz

"Nie chodzi w naszym życiu o osiągnięcia, ale o dążenie, nie aby znaleźć, lecz aby szukać. Jeśli tylko szukam, nie mam najmniejszej wątpliwości, że Bóg pozwoli się odnaleźć. To, że stale szukam i dążę do Niego jest wybłaganym przeze mnie największym darem. Będę tak czynić, jeśli kocham Pana. Dlatego moim życzeniem jest, by pozwolił mi kochać się nade wszystko, całkowicie, zawsze"

Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/klara_fietz/zycie.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://irmaclarafietz.com.br/cartas.html