poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Jan Paweł II o Całunie

"Dla człowieka wierzącego istotne jest przede wszystkim to, że Całun to zwierciadło Ewangelii. Refleksja nad Całunem każe bowiem uświadomić sobie, że widniejący na nim Wizerunek jest tak ściśle związany z tym, co Ewangelie opowiadają o męce i śmierci Jezusa, że każdy człowiek wrażliwy, kontemplując go, doznaje wewnętrznego poruszenia i wstrząsu. Kto zbliża się do Całunu, zdaje sobie też sprawę z tego, że nie skupia on ludzkich uczuć na sobie, ale odsyła do Tego, któremu ma służyć zgodnie ze zrządzeniem miłościwej Opatrzności Ojca. Należy zatem zachować świadomość wielkiej wartości tego Wizerunku, który wszyscy mogą oglądać, ale którego tajemnicy nikt jak dotąd nie potrafi wyjaśnić. Każdego człowieka myślącego pobudza on do głębokiej refleksji i może nawet wpłynąć na zmianę jego życia. Całun jest zatem znakiem naprawdę niezwykłym, odsyłającym do Jezusa, prawdziwego Słowa Ojca, i wzywającym człowieka, by naśladował w życiu przykład Tego, który oddał za nas samego siebie"

(Fragment przemówienia Papieża Jana Pawła II podczas Liturgii Słowa w katedrze w Turynie przed wystawionym Całunem, 24 maja 1998 r.).

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100410&typ=my&id=my21.txt
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.fronda.pl/news/czytaj/calun_turynski_po_10_latach_znowu_wystawiony_w_katedrze
Strona powięcona Całunowi:
http://www.sindone.org/