środa, 6 listopada 2013

Św. Tomasz More


"Moje cierpienie, połączone z zasługami krwawej Męki Chrystusa, złagodzi przeznaczoną dla mnie karę w czyśćcu, a dzięki Bożej łaskawości powiększy zasługę na niebo".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: