niedziela, 3 listopada 2013

Św. Maksymilian Maria Kolbe


"Co chwila stawaj się lepszy. Teraz czas twojej drogi. Największa ofiara – to ofiara z własnej woli. Naśladuj Chrystusa – kochaj i służ".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: