sobota, 23 listopada 2013

Modlitwa bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego


"Duchu Święty natchnij mnie, Miłości Boża pochłoń mnie, po prawdziwej drodze prowadź mnie, Maryjo, Matko spojrzyj na mnie, Z Jezusem błogosław mnie, Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie! Amen".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: