środa, 20 listopada 2013

Św. Rafał Kalinowski


"Co do obojętności w praktykach religijnych, o których droga Mama w liście swym wzmiankę czyni, perswazja, rady i rozprawy nieraz jeszcze pogarszają stan rzeczy, jedyna taktyka w tym wypadku – iść za przykładem św. Moniki, a sam Bóg resztę dokona".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: