sobota, 30 listopada 2013

Św. Rafał Kalinowski


"Nic nie jest bardziej zalecane w Piśmie świętym, jak życie w doskonałości i świętości, zupełne i doskonałe wykonywanie naszych obowiązków. W Starym Testamencie Pan i Bóg nasz, nauczając swój lud, wołał ku niemu: "Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty!".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: