poniedziałek, 28 lutego 2011

Św. Józef Sebastian Pelczar

"Pan Bóg chce wszystkie dusze zjednoczyć z Sobą, ale miłując harmonię w rozmaitości, czyni z Kościoła swojego jakby wspaniały ogród, pełen różnokolorowych kwiatów. Bóg różnym duszom wyznacza różne ścieżki na jednej wielkiej drodze do nieba. Zadaniem człowieka jest rozpoznać tę ścieżkę, iść nią wiernie i uświęcać się według woli Bożej, przede wszystkim przez doskonałe wypełnianie swoich obowiązków".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.sercanki.org.pl/sw_jozef_sebastian_pelczar.html

Fotografia pochodzi ze strony: