czwartek, 24 lutego 2011

Modlitwa do św. Maksymiliana za rodzinę

"Św. Maksymilianie, po zużyciu Twoich energii na głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom pod przewodem Maryi, ofiarowałeś w Auschwitz Twoje życie, aby rodzina nie została pozbawiona męża i ojca. Przez Twoje heroiczne męczeństwo miłości naucz nas, że rodzina jest darem, za który warto ofiarować siebie samych. Odkryłeś w Maryi źródło, z którego czerpałeś łaski, aby być odważnym i wiernym uczniem Jezusa. Pomóż nam przyjąć Ją jako naszą Matkę, abyśmy doświadczali potęgi Jej wstawiennictwa na drodze naszego życia. Bądź z nami, św. Maksymilianie, i módl się w potrzebach naszej rodziny. Amen".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.harmeze.franciszkanie.pl/index1.php?zm=140

Fotografia pochodzi ze strony: