sobota, 26 lutego 2011

Św. Józef Sebastian Pelczar


"Sakrament Pokuty to najwspanialsze dzieło miłosierdzia. O jakże wielkie jest Miłosierdzie Boże! W jednej chwili tak łatwo możemy zatopić nasze grzechy we Krwi Jezusa, zerwać węzy szatana, wrócić do przyjaźni z Bogiem, odzyskać życie duszy, a wraz z nim dawną piękność, pokój i dawne zasługi".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.milosierdzieboze.pl/wiersze.php

Fotografia pochodzi ze strony: