czwartek, 17 lutego 2011

Św. Edyta Stein


"Ci, którzy znajdują się w łasce i mają wiarę prawdziwą i żywą, promieniują Bogiem i nie wiedząc nawet, pociągają do Niego. Całe ich życie jest wzorem do naśladowania".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.zywawiara.pl/o-nas

Fotografia pochodzi ze strony: