poniedziałek, 7 lutego 2011

Sł. Boża Siostra M. Dulcissima

"Chcemy się modlić dużo za grzeszników. Tak, najbiedniejsi wśród biednych to ci, którzy nie znają Boga. Bóg przebacza i czeka. On mógłby podnieść swoją dłoń i karać. Ale On czeka, ponieważ dussze, za które umarł, są Mu bardzo drogie. Czyż podczas Ofiary Mszy św. Jezus nie woła do Ojca niebieskiego każdego dnia w tych samych słowach, które wypowiedział na Golgocie: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!".

Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/dulcissima/u-stop.htm

Fotografia pochodzi ze strony: