sobota, 10 lipca 2010

Św. O. Pio

„Jeżeli cierpisz zgadzając się z wolą Boga, to nie obrażasz Go, ale kochasz. Twoje serce dozna wielkiej pociechy, jeśli będziesz pamiętać, że w godzinie cierpienia sam Jezus Chrystus cierpi w tobie i dla ciebie. Nie opucił cię kiedy uciekałaś od Niego. Dlaczego miałby cię opuścić teraz, kiedy w okresie męczeństwa twej duszy dajesz Mu dowody miłości”.

Tekst pochodzi z dwumiesięcznika "Zwyciężajmy miłością", z numeru 3 (59) 2010; str. 14
Fotografia pochodzi ze strony:
http://glosojcapio.pl/galeria/pio/pio_21.jpg