piątek, 9 lipca 2010

Św. Gianna Beretta Molla

"Czystość ma kierować właściwym i dozwolonym korzystaniem z przyjemności zmysłowych. Nasze ciało jest święte. Nasze ciało jest narzędziem połączonym z duszą dla czynienia dobra. Czystość jest cnotą wynikającą z innych cnót, które prowadzą do zachowania czystości. Jak zachowywać czystość? Otoczyć nasze ciało ogrodzeniem poświęcenia. Czystość staje się piękna. Czystość staje się wolnością".

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/gianna_molla/gianna1.htm