sobota, 31 lipca 2010

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Najświętsza Panna jest drogą, którą Jezus się posłużył, by przyjść ku nam. Ona więc jest drogą, którą mamy się posługiwać, by dojść do Niego, nie jest Ona bowiem jak inne stworzenia, które gdy się do nich przywiązujemy, raczej nas oddalają od Boga, niż doń zbliżają. Przeciwnie, jest najusilniejszym dążeniem Maryi, aby nas z Synem swym jak najściślej złączyć. Przez to właśnie oddajemy Chrystusowi cześć i sprawiamy mu radość, podobnie jak króla uczciłby ten, kto pragnąc stać się doskonalszym jego poddanym i niewolnikiem, stałby się niewolnikiem królowej.
Toteż Ojcowie Kościoła, a z nimi św. Bonawentura, powiadają, że matka Najświętsza jest drogą wiodąca do Chrystusa.
By dojść do Jezusa, trzeba iść do Maryi, bo Ona jest naszą pośredniczką w orędownictwie. By dojść do Ojca Przedwiecznego, trzeba iść do Jezusa, gdyż On jest naszym pośrednikiem w dziele odkupienia.

Tekst pochodzi ze strony:
http://zrodlaobjawienia.blogspot.com/2009/11/prawdziwe-nabozenstwo-do-najswietrzej.html
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.fnp.pl/main_joomla/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1&category_id=14&page=shop.browse&limit=15&limitstart=75