sobota, 17 lipca 2010

Św. Jan Maria Vianney

Jak wielką rzeczą jest poznawać, kochać i służyć Bogu! Na tym świecie nie mamy nic ważniejszego do zrobienia. Wszystko inne jest stratą czasu. Działać mamy jedynie dla Boga, składając nasze dzieła w Jego ręce.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://ropczyce.rzeszow.opoka.org.pl/Wspolnota/Nr7/Vianney.html