czwartek, 17 maja 2012

Św. Jan Berchmans


"Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej".


Tekst opublikowany w Miesięczniku Rodzin Katolickich "Nasza Arka", w numerze 5 (137) / 2012, str. 7.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.prezentki.opoka.net.pl/