piątek, 4 maja 2012

Słowa Pana Jezusa

"Kiedy przyjęłam Go do serca, rozdarła się zasłona wiary. - Ujrzałam Jezusa, który mi powiedział: Córko Moja, twoja miłość wynagradza Mi za oziębłość wielu dusz. Po tych słowach zostałam sama, lecz dzień cały żyłam aktem wynagrodzenia".

Tekst pochodzi z "Dzienniczka św. Siostry Faustyny", nr 1816.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.podlesie.net/~parafia/h/h07_nspj/h_grupy_parafialne00.html