niedziela, 13 maja 2012

Benedykt XVI

"Łudziłby się ten, kto by myślał, że profetyczna misja Fatimy już się zakończyła. (...) Trzecia tajemnica fatimska oprócz wielkiej wizji cierpienia papieża Jana Pawła II wskazuje na przyszłe wydarzenia w Kościele, które się powoli rozwijają i uobecniają. (...) Największe prześladowanie Kościoła nie pochodzi od wrogów zewznętrznych, ale rodzi się z grzechów ludzi Kościoła".

Tekst pochodzi z Katolickiego Dwumiesięcznika Ewangelizacyjnego "Miłujcie się", z numeru 2-2012, str. 18.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/pierwsze_soboty_miesiaca/matka.htm9