poniedziałek, 28 maja 2012

Św. Augustyn

"Dziewica Maryja, która, aby nas wyzwolić od wiecznej śmierci, zasłużyła na wydanie na świat Ceny Odkupienia, jest najpotężniejszą ze wszystkich w rekomendowaniu nas Bogu, aby dać nam życie wieczne".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1818-maryja?start=2

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.parafia-jozef.rzeszow.opoka.org.pl/maryja3.html