środa, 10 sierpnia 2011

Św. O. Pio


"Miej w swym sercu Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, a wszystkie krzyże świata będą ci się wydawać różami".

 
Tekst opublikowany w dwumiesięczniku Grupy Modlitewnej Św. Ojca Pio w Nowym Sączu "Zwyciężajmy Miłością", nr 2/2007 (38), marzec-kwiecień 2007r. 
http://www.ojciecpio.com.pl/Gazetka%2002-2007.pdf

Fotografia pochodzi ze strony:
http://glosojcapio.pl/index.php?Itemid=122&id=392&option=com_content&task=view