czwartek, 11 sierpnia 2011

Św. Klara

"Jest teraz pewne, że dusza człowieka wierzącego, posiadająca największą godność wśród wszystkich stworzeń, mocą łaski stała się ważniejsza niż niebiosa. Jeśli niebo i wszystkie stworzenia w nim mieszkające nie mogą pomieścić w sobie Stworzyciela, tylko dusza Jemu wierna może stać się Jego przybytkiem i mieszkaniem, a to jedynie za sprawą miłości, której są pozbawieni grzesznicy. Świadczą o tym słowa Prawdy: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moja naukę, a Ojciec Mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać.» (J 14, 23)

Nie ulega zatem wątpliwości, że jak Najświętsza Dziewica nosiła Go w sobie fizycznie, tak też i ty możesz zawsze nosić Go duchowo w swoim ciele czystym i dziewiczym, jeśli stąpasz jego śladami, zwłaszcza pokory i ubóstwa. Możesz wtedy pomieścić w sobie Tego, który mieści w sobie ciebie i wszystko, co istnieje; możesz posiadać Go bardziej, niż jakiekolwiek przemijające rzeczy tego świata".

Tekst opublikowany na stronie: 

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.franciszkanie-warszawa.pl/inne/siostry-klaryski