piątek, 26 sierpnia 2011

Św. Alojzy Gonzaga

"O, Najświętsza Maryjo! Matko moja; tak dziś, jak i każdego dnia, a także w godzinie mojej śmierci, powierzam moją duszę i ciało twojej ufności, twojej szczególnej opiece i twojemu miłosierdziu. Do ciebie kieruję wszystkie moje troski i kłopoty, moje życie i jego koniec, aby poprzez twoje święte wstawiennictwo i zasługi, wszystkie moje działania mogły być kierowane i podległe woli twojej i twojego Syna. Amen".


Tekst opublikowany w książce: O. Robert De Grandis i Eugene Peter Koshenina, "Uzdrawiająca moc modlitwy różańcowej", Wydawnictwo Esprit SC, Kraków, 2010, str. 162. Ksiązka zawiera informację: Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie, Nr 2751/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r., bp Jan Zając, wikariusz generalny, o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB, cenzor.

Fotografia pochodzi ze strony: