poniedziałek, 1 sierpnia 2011

Św. Alfons Maria de Liguori

Panie Jezu Chryste, Ty z miłości, którą masz ku ludziom, dzień i noc przebywasz w tym Sakramencie i pełen miłości i dobroci oczekujesz, wzywasz i przyjmujesz wszystkich, którzy przychodzą Cię odwiedzić. Wierzę, iż jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Cześć Ci oddaję z przepaści nicestwa mego i dzięki Ci składam za łaski, któreś mi wyświadczył. Szczególnie, żeś mi samego Siebie darował w tym Sakramencie, że za Pośredniczkę dałeś mi Najświętszą Matkę Swoją Maryję i żeś mnie wezwał, bym Cię odwiedził w tym kościele.

Pozdrawiam tedy dziś Twoje najukochańsze Serce, a pragnę Je w potrójnym celu pozdrowić: naprzód, by Ci podziękować za ten dar tak wielki. Następnie, by Ci wynagrodzić za wszelkie zniewagi, których doznałeś od wszystkich nieprzyjaciół Twoich w tym Sakramencie. Wreszcie, pragnę przez to nawiedzenie uczcić Cię na wszystkich miejscach ziemi, gdzie ludzie Tobie w Najśw. Sakramencie obecnemu mało czci oddają albo Cię nawet zupełnie opuszczają.

Jezu mój, całym sercem Cię miłuję. Żałuję, żem tyle razy w przeszłości Twoją dobroć nieskończoną obraził i zasmucił. Postanawiam za łaską Twoją na przyszłość już nigdy Ciebie nie obrażać.

A teraz, jakkolwiek nędzny jestem, Tobie się zupełnie oddaję. Wyrzekam się własnej woli, swych skłonności, życzeń i wszystkiego, co do mnie należy. Odtąd więc Ty rozporządzaj mną i wszystkim, co posiadam, jak Ci się podoba.

Proszę Cię tylko o świętą miłość Twoją, której jedynie pragnę, o wytrwałość w dobrym aż do końca i o doskonałe wypełnienie Woli Twojej. Polecam Ci dusze w czyśćcu cierpiące, zwłaszcza te, które miały szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i do Maryi Najświętszej. Polecam Ci także wszystkich biednych grzeszników.

Wreszcie, mój drogi Zbawicielu, wszystkie uczucia moje łączę z uczuciami najmiłościwszego Serca Twego i tak połączone ofiaruję Twemu Ojcu Przedwiecznemu i błagam Go w Imię Twoje, aby dla Twojej miłości przyjąć je i wysłuchać raczył. Amen.


 

Tekst opublikowany w: Paweł Kocikowski, „Odwiedzajmy Jezusa w Tabernakulum”, Wydawnictwo Michalineum. Opracowanie posiada adnotacje: Nihil obstat: Ks. dr Teofil Wilski – Cenzor, Gniezno, dnia 26.03.1983r. Kuria Metropolitalna oraz Imprimatur: + Jan Czerniak – Wikariusz Generalny, Ks. Edm. Palewodziński – Kanclerz, Gniezno, dnia 26.03.1983r. L.dz. 1317/83/I

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.redemptor.pl/swieci.php