czwartek, 7 lipca 2011

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

"Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile wam czas pozwoli, różaniec, a błogosławić będziecie w chwili śmierci dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli".

Tekst pochodzi z książki: Ks. Józef Orchowski, "Wartość Różańca", Wydawnictwo Michalineum, 1996, str. 8.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://acta-sanctorum.blogspot.com/2010/04/saint-louis-grignion-de-montfort.html