piątek, 22 lipca 2011

Św. Jan Bosko
"Oto środki do zachowania czystości; modlitwa, ucieczka od nieróbstwa, częste przyjmowanie sakramentów, czujność w rzeczach małych".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1869-czystosc

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.savio.lodz.pl/main.php?dzial=inne&temat=bosko