środa, 27 lipca 2011

Benedykt XVI


"Każdy z nas ma świadomość, aby być w pewnym sensie «królem», to znaczy by posiadać wielką godność ludzką zdolną do działania według prawego sumienia, czyniąc dobro i unikając zła – mówił Papież. – Sumienie moralne zakłada zdolność słuchania głosu prawdy i postępowania zgodnie z jego wskazaniami. Ludzie powołani do rządzenia mają oczywiście większą odpowiedzialność, a zatem – jak uczy Salomon – potrzebują tym większej pomocy ze strony Boga. Ale każdy ma też własne zadanie w konkretnej sytuacji, w jakiej się znajduje. Błędne przekonanie podsuwa nam, by prosić Boga o specjalne przywileje, tymczasem rzeczywista jakość naszego życia i życia społecznego zależy od prawego sumienia każdego z nas, od zdolności każdego z osobna i wszystkich razem do rozpoznawania dobra, oddzielania go od zła i do cierpliwego wprowadzania go w życie".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=38594&s=opoka

Fotografia pochodzi ze strony:
http://powolania.deon.pl/list-papieza-benedykta-xvi-do-seminarzystow/