piątek, 1 kwietnia 2011

Sł. Boża Matka Zofia z Maciejowskich Czeska

"Wzbudzona miłością ku Panu Bogu i zbawieniu dusz ludzkich, mając dwie kamienice swoje własne dziedziczne na ulicy Szpitalnej w Krakowie, darem nieodmiennym i nieodwrotnym daję i daruję panienkom sierotom tak stanu szlacheckiego, jako i miejskiego na mieszkanie wiecznymi czasy".

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.prezentki.opoka.net.pl/zofia_czeska/zofia_3.htm