czwartek, 24 marca 2011

Jan Paweł II

"Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem, i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka (...)".

(Evangelium Vitae, 61)

Tekst pochodzi ze strony:
http://duchsw.archidiecezja.wroc.pl/jan%20pawel/JAN%20PAWEL%20II%20O%20POCZETYM%20ZYCIU.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.pijarzy.pl/?strona,menu,pol,glowna,187,0,197,papiez_i_dzieci,ant.html

-------

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Zbliżająca się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, będąca zarazem Dniem Świętości Życia, może stać się nie tylko Dniem wdzięczności za Dar Życia (własnego i Bliskich), ale może też być i Dniem podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego....

Wybrane strony dotyczące Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego:


http://www.diecezja.waw.pl/da/

http://www.duchowaadopcja.com.pl/

http://torun.paulini.pl/home/adopcja.php

http://www.niepokalanow.pl/dadp/

http://adonai.pl/life/?id=adopcja

http://www.spotkania.emaus.pl/adopcja.php