poniedziałek, 2 maja 2016

Sługa Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński


"Mówimy o Maryi "Królowa Polski". Aby jednak Polska była rzeczywiście Królestwem Maryi, trzeba mieć poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo Kościoła w Polsce. Chodzi o odpowiedzialność całego Narodu, Kościoła i wszystkich jego dzieci. Jest to bowiem Kościół Boga Żywego. W nim żyje Chrystus, który nie umiera. Każde dziecko Kościoła, każdy z nas, ochrzczonych, jest odpowiedzialny za życie w duchu Ewangelii, za swój udział w życiu Kościoła Chrystusowego. Każdy z nas zobowiązany jest w sumieniu do rozwijania w sobie życia Bożego, abyśmy mogli o sobie powiedzieć: "Mnie życiem jest Chrystus"."

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: 
https://ddak.wordpress.com/2013/05/03/krolowa-polski/