wtorek, 3 maja 2016

Jan Paweł II


"Ten znak Maryi, Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej, został na nowo jeszcze odczytany. Wiemy, czym stał się dla nas ten obraz (...) czym stał się dla nas w zmaganiu o duszę narodu. (...) Myślę, że ten znak jest wymowny również dla przyszłości. Maryja jest Królową Polskiej Korony, jest Królową Polski. Maryja jest Królową polskich spraw, polskich trudów, polskich cierpień i polskich zwycięstw. (...) Doświadczenia przeszłości uczą nas, w kim szukać oparcia, kto jest tym największym sprzymierzeńcem Kościoła i Narodu. To, co nawiązało się między Matką Bożą, Matką Kościoła, Królową Polski i Narodem w Polsce jest swego rodzaju przymierzem"

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: 
http://archidiecezja.warszawa.pl/wydarzenia/uroczystosc-najswietszej-maryi-panny-krolowej-polski/