poniedziałek, 16 maja 2016

Modlitwa do Ducha Świętego, którą przekazał Ojciec św. Janowi Pawłowi II


"Św. Jan Paweł II, gdy dzielił się swoim osobistym doświadczeniem, wyznał, że ojciec nauczył go modlitwy do Ducha Świętego. Powiedział: "Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego". I wtedy przekazał mu następującą modlitwę: 


"Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych; o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej; o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary; o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował; o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od ciebie oderwać; o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością; o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża".


Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II polecał tę właśnie modlitwę na spotkaniu z młodzieżą przy kościele pw. św. Anny w Warszawie. Powiedział wtedy: "Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec, i pozostańcie jej wierni".

Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", nr 20, 15 V 2016r., str. 5

Fotografia pochodzi ze strony: