piątek, 11 kwietnia 2014

Św. Tomasz z Akwinu

"Konieczna była dla nas Męka Syna Bożego, konieczna jako lekarstwo przeciw grzechom oraz konieczna jako przykład do naśladowania. Męka Jezusa jest lekarstwem, gdyż dzięki niej znajdujemy ratunek przeciw złu, któremu poddani jesteśmy z powodu naszych grzechów".

Tekst pochodzi ze strony: