sobota, 12 kwietnia 2014

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

"Trzeba dawać i dawać, ktokolwiek prosi. Tego chce Ewangelia. Nie wystarczy ustępować, ale trzeba ustępować grzecznie, nie dyskutując, nie protestując".

Tekst pochodzi ze strony: