niedziela, 20 października 2013

Św. o. Pio


"Różaniec jest narzędziem łaski, cennym elementem życia wewnętrznego i skutecznym środkiem duchowego zbudowania".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: