środa, 9 października 2013

Sługa Boży Jerzy Ciesielski


"Codzienny udział we Mszy Św., różaniec i regularna modlitwa (także ułożona dla całej rodziny przez Ciesielskiego) – stają się codziennym pokarmem sługi Bożego. Komunia z Bogiem jest warunkiem owocnego życia Jerzego. Z Eucharystii czerpie siłę do wypełniania wielorakich obowiązków, ze spowiedzi moc do podnoszenia się z upadków, a z sakramentu małżeństwa – pomoc w byciu dobrym mężem i ojcem. (...) Więź z Bogiem, przekładająca się na miłość Boga i bliźniego, jest – zdaniem Ciesielskiego – kluczem do świętości:

Droga świętości jest drogą do rozszerzania w sobie miłości Boga. Konkretny człowiek o takich czy innych zdolnościach, żyjący w danych warunkach, może, a nawet powinien mieć wytyczoną choćby w ogólny sposób drogę świętości. Mieć ideał, do którego dąży. Ideał taki ułatwia od ludzkiej strony działanie, wybór postępowania. (...) Ideał świętości można krótko określić jako »wypełnianie obowiązków stanu z nadprzyrodzoną orientacją«. Aby to było możliwe, trzeba prowadzić życie religijne wewnętrzne, będące niejako prądnicą, która ładuje akumulator mej osoby na codzienne działanie”. ".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: