niedziela, 2 września 2012

Św. Josemaria Escriva

"Szukasz towarzystwa przyjaciół, których rozmowy, serdeczność oraz dobre maniery ułatwią ci znoszenie wygnania na tym padole. (...) Ale... czemu nie szukasz codziennie, coraz usilniej towarzystwa oraz rozmowy z Tym Wielkim Przyjacielem, który nigdy nie zdradza?".

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się!", w numerze 2-2012, str. 47.

Fotografia pochodzi ze strony: