piątek, 28 września 2012

Bł. Ks. Michał Sopoćko

"Ufność w Miłosierdzie Boże, szerzenie kultu tego miłosierdzia wśród innych i bezgraniczne poświęcenie mu wszystkich swoich myśli, słów i uczynków bez cienia szukania siebie będzie naczelną zasadą mego dalszego życia, przy pomocy tegoż niezmierzonego miłosierdzia".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: