środa, 5 września 2012

Św. Filip Neri

"„Nulla dies sine linea” – ani jeden dzień nie może upłynąć, aby nie uczynić czegoś dobrego".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nereusz.pl/rok.doc

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.swzygmunt.knc.pl/SAINTs/HTMs/0526stPHILIPNERIpresbiter01.htm