wtorek, 10 listopada 2009

Św. Ludwik Maria Grignon de MontfortLudwik Maria tak pisał o duszy: ”Im bardziej poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć będzie do Jezusa. Nigdzie drogi Chrystusa i Maryi nie jawią się tak ściśle złączone jak w Różańcu. Maryja żyje tylko i wyłącznie w Chrystusie i ze względu na Chrystusa!”.
Tekst skopiowany ze strony: http://www.goscniedzielny.pl/artykul.php?id=1082454761
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-28b.php3