wtorek, 3 listopada 2009

Jan Paweł II

"Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa"

(Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, n. 10).

Fotografia pochodzi ze strony: www.opiekun.kalisz.pl/205/index.htm