poniedziałek, 14 września 2015

Z listu św. Pawła do Galatów

"Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie".

Tekst pochodzi ze strony:
http://brewiarz.pl/ix_15/1409/godzczyt_osb.php3

Fotografia pochodzi ze strony:
http://kamedulki.eu/xhtml/onas/siostry/informacje/modlitwy/informacje/koronka/