wtorek, 15 września 2015

Św. Bernard


"Zaiste, o Matko błogosławiona, miecz przeniknie Twoją duszę! Przeniknął Ją, gdy zagłębił się w ciele Jej Syna. A gdy Twój Jezus oddał ducha - Twój w szczególny sposób, choć i wszystkich - to przecież nie Jego duszy dosięgła okrutna włócznia. Jej ostrze nie przepuściło nawet i umarłemu, choć nie mogło mu już szkodzić, a tylko otworzyło Jego bok, ale przeszyło ono Twoją duszę. Jego duszy już tam nie było, ale Twoja nie mogła się stamtąd oderwać. Twoją więc duszę przenikła ogromna boleść i nie bez słuszności zwiemy Cię więcej niż męczennicą, bo cierpienia Twej współczującej duszy większe były od cierpień fizycznych".


Tekst pochodzi ze strony:
http://brewiarz.pl/ix_15/1509p/godzczyt_osb.php3#czyt2

Fotografia pochodzi ze strony:
http://dziennikparafialny.pl/2014/ulubione-modlitwy-litania-do-matki-bozej-bolesnej/