niedziela, 16 sierpnia 2015

Św. Jan Bosko


"Przyrzekłem Bogu, że nawet moje ostatnie tchnienie będzie dla moich ubogich chłopców".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.zsss.osw.pl/gim/Aktualno%C5%9Bci/Peregrynacja/%C5%9Awi%C4%99tyJanBosko%C5%BCyciorys/tabid/855/Default.aspx

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.zsss.osw.pl/gim/Aktualno%C5%9Bci/Peregrynacja/Galeria%C5%9BwJanaBosko/tabid/860/Default.aspx