poniedziałek, 3 sierpnia 2015

Św. Franciszek Salezy

"Zazwyczaj ci, którzy zbyt wiele przebaczają samym sobie, są surowsi dla innych".


Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.strazhonorowa.pl/patronowie