niedziela, 29 grudnia 2013

Św. O. Pio


"Dziecię z nieba cierpiało i płakało w żłobie, abyśmy zrozumieli czym jest cierpienie w oczach Boga, że jest lekcją miłości i źródłem zasług, drogą do celu".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: