poniedziałek, 25 czerwca 2012

Bł. Jan Paweł II

"Wzywam zatem wszystkich wiernych, aby nadal gorliwie pielęgnowali kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, przystosowując go do naszych czasów, ażeby dzięki temu mogli nieustannie czerpać z jego niezgłębionych bogactw i umieli z radością na nie odpowiadać, miłując Boga i braci, znajdując pokój, wchodząc na drogę pojednania i umacniając swą nadzieję, że kiedyś będą żyć pełnią Boga we wspólnocie ze wszystkimi świętymi".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.franciszkanska3.pl/Kult-Najswietszego-Serca-Pana-Jezusa,a,10183

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.franciszkanska3.pl/Kult-Najswietszego-Serca-Pana-Jezusa,a,10183