niedziela, 11 marca 2012

Św. Brygida

"Jeśli wszystko układałoby się po myśli człowieka, czy chciałby on wówczas zabiegać o sprawy niebieskie?"

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2004/rozdzial.php?numer=5&rozdzial=9

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/sw_brygida/